CAN HLIADKA

CAN HLIADKA – je skupina učiteľov a odborníkov našej školy, ktorí majú v škole za úlohu pomáhať pri identifikácii podozrenia násilia na deťoch, prípadne deťoch, ktoré sú ohrozené násilím (fyzickým, psychickým, sexuálnym, inými formami).

  CAN Hliadka pôsobí v našej škole od septembra 2021, jej členmi sú:

  • P. Ballayová,
  • P. Hurtošová
  • P. Kudlová
  • P. Káčerová
  • P. Látková
  • Koordinátor: p. Požoniová  (sspzslimbova@gmail.com, 0901 703 873)

                                                                        

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria