CAN HLIADKA

CAN HLIADKA – je skupina učiteľov a odborníkov našej školy, ktorí majú v škole za úlohu pomáhať pri identifikácii podozrenia násilia na deťoch, prípadne deťoch, ktoré sú ohrozené násilím (fyzickým, psychickým, sexuálnym, inými formami).

  CAN Hliadka pôsobí v našej škole od septembra 2021, jej členmi sú:

 • P. Ballayová,
 • P. Hurtošová
 • P. Kudlová
 • P. Káčerová
 • P. Látková
 • Koordinátor: p. Požoniová  (sspzslimbova@gmail.com, 0901 703 873)

                                                                        

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria