Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Janka SLIVIAKOVÁ Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Drahomíra KALABUSOVÁ Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 1.C
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.C
 
 
Mgr. Ľudmila REKOVÁ Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
 
 
Mgr. Alena BARGÁROVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Alena BEČIČKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Vybíjaná
 
 
Bc. Eva BELÁNIKOVÁ Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Monika BROZMANOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Ing. Ľuboš ČAPLIAR Rozvrh
Asistent učiteľa
 
 
Viera ČERYOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Piatkové výlety
Vedie krúžok: Šikovné ruky
 
 
Mgr. Ľudmila ČULÁKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Ing. Zuzana GUCKÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Eva HLINKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Ivana HLUBINOVÁ Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Anna HORNÍKOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Zdravé telo
 
 
Mgr. Zuzana HURTOŠOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Počítače
Foto Mgr. Adela HÝLLOVÁ Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Eva CHARBULIAKOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Klaudia KÁČEROVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Piatkové výlety
 
 
Mgr. Amália KUBALOVÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela KULJOVSKÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Mgr. Veronika LÁTKOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Petra LAURENČÍKOVÁ Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zuzana LICHÁ Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Marcela MAČEKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
PaedDr. Beáta MALÁ TICHÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Foto Ing. Ingrid MARUNOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Michal MELIŠ Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Michaela MIKUŠOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Janka NECPALOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
 
 
Mgr. Zuzana NEUPAUEROVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr. Jana ONDRUŠOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
Vedie krúžok: Slovenský jazyk (9.r.)
 
 
Mgr. Denisa PAPÍKOVÁ školský psychológ
 
 
Mgr. Zuzana POŽONIOVÁ Špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Zdenka RUČKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mária SCHRONKOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Výtvarníček
 
 
Mgr. Miriam ŠTOLFOVÁ Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Dana ŠUSTEKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Erik TOMANIČEK Vychovávateľ
 
 
Mgr. Lucia TUPÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Foto Mgr. Andrea VANKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C

© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria