Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Janka NECPALOVÁ Riaditeľka
 
 
Mgr. Drahomíra KALABUSOVÁ Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 1.C
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 2.C
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 3.C
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 4.C
 
 
Mgr. Ľudmila REKOVÁ Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 5.C
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
 
 
Mgr. Jana BALLAYOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Alena BARGÁROVÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena BEČIČKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Bc. Eva BELÁNIKOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Ing. Mária BLAŽEKOVÁ Vychovávateľka
 
 
Mgr. Monika BROZMANOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Michaela CIBOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
 
 
Ing. Ľuboš ČAPLIAR Rozvrh
Učiteľ
 
 
Viera ČERYOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ľudmila ČULÁKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Martina DUDÁŠOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Ing. Zuzana GUCKÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Ivana HLUBINOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Anna HORNÍKOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana HURTOŠOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Klaudia KÁČEROVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana KÁNDL Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Viera KAVALIEROVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Tatiana KICOŠOVÁ Vychovávateľka
 
 
Mgr. Amália KUBALOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Andrea KUBALOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
 
 
Mgr. Alžbeta KUDLOVÁ školský psychológ
 
 
Mgr. Veronika LÁTKOVÁ Vychovávateľka
 
 
Mgr. Petra LAURENČÍKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Zuzana LICHÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela MAČEKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Katarína MAKUKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
 
 
PaedDr. Beáta MALÁ TICHÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
 
 
Ing. Ingrid MARUNOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
PaedDr. Veronika MASNÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Zuzana MIČEKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Katarína MICHÁLKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Michaela MIKUŠOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Bc. Diana NECPALOVÁ Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zuzana POŽONIOVÁ Špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Lýdia PŠENČÍKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zdenka RUČKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta SCHILLEROVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mária SCHRONKOVÁ Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Katarína STREČANSKÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Ing. Nadežda SÝKOROVÁ Asistentka učiteľa
 
 
PaedDr. Jana ŠMATLAVOVÁ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dana ŠUSTEKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Erik TOMANIČEK Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Mgr. Lucia TUPÁ Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Andrea VANKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C

© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.12.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria