História školy

 • Škola bola zriadená k 1.9.1992.
 • Zriaďovateľom školy je Mestský úrad v Žiline.
 • Sme štátnou školou s právnou subjektivitou.
 • Od školského roku 1999/2000 sme začali realizovať projekt Infovek – zapojenie IKT do vzdelávacieho procesu
 • V školskom roku 2000/2001 sa vytvorila prvá počítačová trieda.
 • Od školského roku 2000/2001 sa začalo vyučovanie anglického jazyka od prvého ročníka.
 • Od školského roku 2015/2016 sme začali v niektorých triedach od 1. ročníka vyučovať matematiku podľa Hejného metódy.
 • V školskom roku 2016/2017 bola otvorená prvá trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL.
 • V školskom roku 1996/1997 vznikli športové triedy zamerané na basketbal, ktoré reprezentovali našu školu až do školského roku 2005/2006.
 • Od školského roku 2004/2005 do školského roku 2012/2013 boli v našej škole otvorené športové triedy zamerané na futbal.
 • Každoročne organizujeme plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a školu v prírode.
 

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria