• Okresné kolo vo florbale

  V novembri sa v telocvični ZŠ Limbová uskutočnilo okresné kolo vo florbale. Turnaja sa zúčastnilo družstvo chlapcov a dievčat našej školy. Po sérii odohratých zápasov obe družstvá obsadili v konečnom hodnotení medailové umiestnenia: dievčatá 2. miesto, chlapci 3.miesto. Gratulujeme!

  Ing. Zuzana Gucká, Ing. Ľuboš Čapliar

 • Žilinská plavecká štafeta

  Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú športového podujatia Žilinská plavecká štafeta. Tak tomu bolo aj v tomto školskom roku, kedy sa konal už 14. ročník. 18 detí zaplávalo spolu 18 450 metrov, čím výrazne prispeli k celkovo zaplávaným 1 162 380 metrom počas celého dňa tejto športovej akcie. Zároveň sa naši žiaci zúčastňujú Školskej plaveckej ligy, kde si radi merajú sily v rôznych plaveckých disciplínach s plavcami z iných škôl.

  Ing. Zuzana Gucká, Ing. Ľuboš Čapliar

 • 56. ročník behu 17. novembra

  Dňa 3.11.2022 sa v areáli Žilinskej univerzity konal 56. ročník behu 17. novembra, ktorý bol súčasťou univerzitných športových dní. Behu sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Denis Hruštinec, Lukáš Gardian, Samuel Kačala, Matej Potoček, Samuel Lukášik, Matej Hnát. V kategórii chlapcov roč. 2006-2008 obsadil žiak 8.A triedy Samuel Lukášik na trati o dĺžke 1600m medailové bronzové miesto, za čo mu srdečne gratulujeme.

  Ing. Zuzana Gucká, Ing. Ľuboš Čapliar

 • Predškoláci

  Posledný novembrový deň sme strávili čas s predškolákmi z Limbovej, aktivitami muzikoterapie, spoločnými aktivitami sme ako jeden tím na papieri vytvorili kreslenú Alicku :) 

  Mgr. Zuzana Požoniová, Mgr. Alžbeta Kudlová

 • Predvianočná Okrasa Čadca

  Triedy 3.B a 3.C sa 11. novembra zúčastnili na exkurzii vo výrobnom podniku Okrasa Čadca. S nadšením obdivovali výrobu sklenených vianočných ozdôb, ich následne ručné zdobenie a maľovanie. V tvorivých dielňach si zdobili svoju vlastnú sklenenú guľu, čo bolo pre mnohých náročné, ale zábavné. Na záver sme navštívili predajňu a nakúpili krásne sklenené vianočné ozdoby.

  Pani učiteľky Strečanská, Schillerová, pani vychovávateľka Hurtošová a pani asistentka Necpalová.

 • Beseda so včelárom pre deti 2.A a 2.B

  Napriek zazimovaným včielkam k nám prišiel včelár pán Chovanec, ktorý žiakom spestril svojimi znalosťami a skúsenosťami vyučovanie prvouky.

  Mgr. Monika Brozmanová, Mgr. Andrea Kubalová

 • „CANISTERAPIA“

  ...Keď pes lieči.....

  Canisterapia je alternatívna liečba  psychických a fyzických ochorení pomocou špeciálne vycvičeného psíka. Má však aj svoj sociálny význam.  Z fyzického hľadiska pôsobí na oblasť jemnej, hrubej motoriky, z psychického hľadiska pôsobí na oblasť emocionálnu, kognitívnu, odstraňuje strach, úzkosť, zlepšuje koncentráciu a zo sociálneho hľadiska rozvíja sociálne cítenie a zlepšuje sociálne postavenie v kolektíve.

  V rámci ŠKD k deťom zavítala aj pani MVDr. Danka Palušová z detského centra HAVINO so svojím psíkom Orchideou. Pre naše deti pripravila aktivity zamerané na spoluprácu a koordináciu v tíme, vzájomnú empatiu ako aj rozvoj fyzickej obratnosti. Počas hodinovej  terapie prevládala uvoľnená atmosféra, deti boli šťastné, spokojné a tie, čo sa aj troška báli, veľmi rýchlo zabudli na strach a na konci stretnutia psíka Orchideu hladkali a už sa tešia opäť na stretnutie.

  Mgr. Tatiana Kicošová

 • Naše ranné stretnutia v 7. B triede - ranné kruhy.

 • 24. 11. 2022

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • Prvouka v 1. C

  Žiaci z 1. C si na hodine prvouky 21. 11. cibrili svoj čuch a objavovali sladkú, slanú, kyslú a horkú chuť. A veru nie všetky objavy im boli po chuti. Niektoré vône im nošteky poriadne potrápili, iné potešili.

  Mgr. Michaela Cibová

 • Vianočné priania pre seniorov

  Deti zo 4.B vyrábajú vianočné želania pre babky a dedkov domu seniorov Úsmev. Darí sa im výborne a dokonca sa pustili aj do vyšívania. Oceňujem hlavne snahu chlapcov, ktorí dokázali, že aj jemná práca je vhodná do chlapčenských rúk :))

  Beáta Malá Tichá

 • Exkurzia v Hasičskom zbore v Žiline

  Žiaci 3.B sa zúčastnili na exkurzii v Hasičskom zbore v Žiline, kde sa zoznámili s technikou, vybavením hasičských áut a sanitiek. Prezreli si štvorkolky a vyskúšali aj prilby. Ochotní  hasiči im porozprávali o svojom povolaní a odpovedali na zvedavé otázky detí. Mali sme možnosť sledovať aj ich výjazd do terénu. Ďakujeme za spostredkovanie nášmu ochotnému rodičovi. 

  Triedna učiteľka Mgr. Schillerová

 • WOCABEE

  WOCABEE

  Žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zapojili do WocaBee šampionátu. Prostredníctvom aplikácie WocaBee sa deti hrali a zároveň si zlepšovali slovnú zásobu v anglickom jazyku.

  Šampiónmi v našej škole sa stali:

  2.ročník: Katka Moravčíková, Terezka Moravčíková  Dominik Hudec.

  3. ročník: Paulínka Hložanská  Rebeka Makuková  Róbert Trbušek.

  4. ročník: Jakub Laščiak, Soňa Drbulová  a Alexandra Krause.

  Gratulujeme!

  Výhercov za ich snahu čakala sladká odmena.

  Mgr. Andrea Kubalová 

 • “Zoznamovačka s predškolákmi z MŠ Limbová u nás v škole”

  Veľmi sa tešíme z opätovnej spolupráce s predškolákmi, kde sa pomocou aktivít navzájom spoznávame a popritom rozvíjame zručnosti potrebné k nástupu do 1. ročníka.

  ŠPT-  Zuzana - špeciálna pedagogička a Betka - psychologička

 • Lezecká stena 11.11.- Piatkový výlet ŠKD

 • Pasovanie prvákov 26.10.2022

 • Sudoku

  Naši šikovní štvrtáci si zmerali sily v logicko - matematickej hre Sudoku. Najlepším riešiteľom sa stal Oliver Paralič zo  4.B , na druhom mieste je Michal Sosedov zo 4.C a tretie miesto získala Laura Šebíková  zo 4.A triedy. Gratulujeme víťazom. 

  Mgr . Vanková Andrea 

 • Kde je Anna Franková?

  9.11.2022 sa uskutočnila návšteva premietania filmu 'Kde je Anna Franková?' na Stanici Žilina - Záriečie. Filmu sa zúčastnili žiaci 7.A a 7.B. Snímka svojou úprimnosťou podáva posolstvo nádeje a štedrosti adresované budúcim generáciám. 

  „Navzdory všetkému, stále verím, že ľudia sú vo svojom srdci dobrí.”

 • Školské dielne - práca šľachtí

  Školské dielne  u nás v škole majú dôležité  miesto vo vzdelávaní. Žiaci sa učia zhotovovať rôzne jednoduché výrobky a úžitkové predmety. Formujú začiatočné i nadobudnuté technické vedomosti, zručnosti a návyky.Jednou zo základných úloh pracovnej  výchovy je výchova k tvorivej a samostatnej práci. Dnes štvrtáci mali možnosť  vidieť piatakov, ako pracujú  s drevom, v dielni  pod vedením pani učiteľky Makukovej. Občas sa aj oni zapojili do práce. Bola to pre nás nová a určite nie posledná skúsenosť. 

  Mgr . Vanková Andrea 

 • Príbeh hudby

  Považské múzeum v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina pripravila pre žiakov výchovný koncert „Príbeh hudby“. Tento umelecký zážitok prežili žiaci 1.A a deti MŠ v rámci projektu rozvíjania prosociálneho správania . Dramaturgia koncertu nám predstavila históriu hudby a zároveň nás previedla celým orchestrom.  Bol to skvelý zážitok.

  Mgr. Ľudmila Čuláková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria