Zoznam tried

Názov
9.A Triedny učiteľ Mgr. Dana ŠUSTEKOVÁ
9.B Triedny učiteľ Ing. Zuzana GUCKÁ
1.A Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila ČULÁKOVÁ
1.B Triedny učiteľ Mgr. Alena BEČIČKOVÁ
1.C Triedny učiteľ Mgr. Michaela CIBOVÁ
2.A Triedny učiteľ Mgr. Monika BROZMANOVÁ
2.B Triedny učiteľ Mgr. Michaela MIKUŠOVÁ
2.C Triedny učiteľ Mgr. Andrea KUBALOVÁ
3.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana MIČEKOVÁ
3.B Triedny učiteľ Mgr. Iveta SCHILLEROVÁ
3.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína STREČANSKÁ
4.A Triedny učiteľ Mgr. Marcela MAČEKOVÁ
4.B Triedny učiteľ PaedDr. Beáta MALÁ TICHÁ
4.C Triedny učiteľ Mgr. Andrea VANKOVÁ
5.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína MICHÁLKOVÁ
5.B Triedny učiteľ Ing. Ingrid MARUNOVÁ
5.C Triedny učiteľ Mgr. Katarína MAKUKOVÁ
6.A Triedny učiteľ PaedDr. Veronika MASNÁ
6.B Triedny učiteľ Mgr. Amália KUBALOVÁ
7.A Triedny učiteľ Mgr. Jana BALLAYOVÁ
7.B Triedny učiteľ Mgr. Petra LAURENČÍKOVÁ
8.A Triedny učiteľ Mgr. Viera KAVALIEROVÁ

© aScAgenda 2023.0.1366 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.08.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria