Zoznam tried

Názov
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana ŠUSTEKOVÁ
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia TUPÁ
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid MARUNOVÁ
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena BARGÁROVÁ
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana GUCKÁ
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka NECPALOVÁ
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta SCHILLEROVÁ
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína STREČANSKÁ
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela MAČEKOVÁ
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta MALÁ TICHÁ
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea VANKOVÁ
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila ČULÁKOVÁ
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Alena BEČIČKOVÁ
3.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana NEUPAUEROVÁ
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika BROZMANOVÁ
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela MIKUŠOVÁ
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana BALLAYOVÁ
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra LAURENČÍKOVÁ
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana ONDRUŠOVÁ

© aScAgenda 2021.0.1276 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria