Zoznam tried

Názov
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana ŠUSTEKOVÁ
Foto
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia TUPÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid MARUNOVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena BARGÁROVÁ
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana GUCKÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva HLINKOVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela MAČEKOVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beáta MALÁ TICHÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
1.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea VANKOVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila ČULÁKOVÁ
Foto
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Alena BEČIČKOVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
2.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana NEUPAUEROVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika BROZMANOVÁ
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela MIKUŠOVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adela HÝLLOVÁ
Foto Foto Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela KULJOVSKÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
4.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka NECPALOVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana ONDRUŠOVÁ
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria