Nedeľa 12. 7. 2020
Počet návštev: 2923116

Oznam školská jedáleň - ukončenie školského roka

Oznam ŠKD

Milí rodičia, 

z dôvodu veľkého počtu prihlásených detí 1. až 4. ročníka sa v šk. roku 2020/2021 ŠKD pre deti 5. ročníka  otvárať nebude.

Testovanie 5 - 2019

 

        Výsledky  celoslovenského  testovania  žiakov  5.ročníka ZŠ   2019/2020

 

        Počet  testovaných  ZŠ  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Žilina /ZPMŽ/ :  14

       Počet  testovaných  žiakov 5. ročníka  v  ZŠ v ZPMŽ  :  698

 

        MATEMATIKA                  Priemerná  úspešnosť  v SR  :       63,40  %

                                                   Priemerná  úspešnosť  ZŠ  v meste Žilina :   69,81 %

                                                   Priemerná  úspešnosť  ZŠ  Limbová :  77,60 %

 

        SLOVENSKÝ   JAZYK

        A LITERATÚRA                Priemerná  úspešnosť  v SR  :      64,80  %

                                                  Priemerná  úspešnosť  ZŠ  v meste Žilina :  70,67 %

                                                  Priemerná  úspešnosť  ZŠ  Limbová  :  72,27 %

                 

                V oboch  predmetoch  žiaci  našej  školy  dosiahli  najlepšiu  priemernú úspešnosť. Tento  výsledok  potvrdil, že  majú  dobrú  úroveň  vedomostí. Popri  dobrej  práci  pedagógov  sa  potvrdilo,  že  škola  dobre  zvolila  formy  a metódy  práce  so  žiakmi. Testované  boli  triedy s vyučovaním  matematiky  Hejného  metódou  od 1. ročníka, čo  v konečnom  dôsledku  prinieslo  výborné  výsledky, ktoré  budú  určite  žiakov motivovať  k ďalšiemu  snaženiu pri získavaní  vedomostí  a v neposlednej  miere  táto skutočnosť   potešila  každého  rodiča.  Získané  poznatky  a skúsenosti  bude  škola naďalej  plne  využívať  vo  svojej  práci.

 

Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

- Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

- Ruší sa Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

- Prihlášky na stredné školy, je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenia od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy budú najneskôr do 30. júna.

- Posúvajú sa termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomností detí.

 

     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.
 

Oznam

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.  
 
Prosíme rodičov, aby pravidelne sledovali webovú stránku školy, portály edupage a bezkriedy, kde budú učitelia zadávať žiakom domáce úlohy, prípadne môžu komunikovať s triednymi učiteľmi emailom alebo telefonicky.

 

Vianočné trhy

   

Fotogaléria

 

Informatická súťaž iBobor

 
Žiaci 3.A,3.B a 4.B sa zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťaž je zameraná na čítanie
s porozumením a logické myslenie. Súťaže sa zúčastnilo 56 žiakov a z toho bolo až 29 úspešných riešiteľom, ktorým srdečne blahoželáme.
 
    

Mikuláš na cestách

 

 

Dňa 5.12.2019 sme sa v spolupráci s KR PZ Žilina zúčastnili 7. ročníka policajnej akcie

"Mikuláš na cestách": 

 

Mikuláš, Mikuláš!

Čo v tom vreci máš?

Veľa dobrôt pre šoférov....

Prišli sme sem na cestu,

skontrolovať s policajtmi škodovku aj cyklistu.

Premávka šla bez chyby, 

tak sme si to priali policajti i my.

Poťahám si bielu bradu, pošuškám šoférom dobrú radu.

Každý život je nám vzácny, šoférujte - ako sa patrí!

 

   

 

Fotogaléria

Výstava mladých umelcov

 

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia našej školy! Iste ste si všimli, že vo vestibule našej školy prebieha výstava fotografií mladých umelcov. Nápad pripraviť túto peknú výstavu prišiel úplne spontánne, keď si štvrtáci na vychádzke všimli neobyčajnú krásu jesene na našom sídlisku. Priniesli si mobily, fotoaparáty a zachytávali jesenné šantenie prírody. Potom si vybrali spolu s rodičmi najkrajšie zábery a spoločne začali pripravovať svoje fotografie na prezentáciu. Výsledok tohto snaženia si môžete pozrieť do 6. decembra, kedy sa výstava končí. Ďakujeme rodičom za pomoc!

Pasovanie prvákov

 

V našej škole bola dňa 23.10. 2019 veľká slávnosť. Pani riaditeľka prijímala nových prvákov do školy. Ako každý rok, aj tento rok si obliekla svoje najlepšie kráľovské šaty, na hlave jej žiarila zlatá koruna a nemohol chýbať ani jej pasovací meč. Prišla v sprievode svojich troch princezien a princa Erika.

Prváci si pripravili pekný program. Ukázali, čo všetko sa už naučili. Okrem spievania, recitovania a tancovania sa predviedli ako veľkí žiaci, ktorí už vedia, čo sa v škole patrí. Nových žiakov prišli podporiť aj rodičia, starí rodičia, kamaráti a priatelia našej školy.

Tak nech sa Vám darí, milí naši prváci!

Fotogaléria

Vyhodnotenie súťaže Naj..tekvica

 

Dňa 25.10. 2019 sme vyhodnotili súťaž  Naj...tekvica školy. Porota mala veľmi ťažkú úlohu a keďže všetky tekvice boli mimoriadne krásne a kreatívne  rozhodli sme sa oceniť všetkých. Súťažné práce boli rozdelené do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Na všetkých súťažiacich čakali krásne ceny a tekvice sa mohli vrátiť do svojich domovov.

Ďakujeme rodičom a starým rodičom za pomoc, aj za krásne ozdobenie vestibulu školy.  

   

Fotogaléria

Voľné pracovné miesto

Hľadáme učiteľa primárneho vzdelávania s výbornou znalosťou anglického jazyka. V prípade 
záujmu kontaktujte, prosím, riaditeľku školy - Mgr. Janku Sliviakovú.
T.č. 041/5681671  mail: skola@zslimbovaza.edu.sk

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria