Záujmové útvary 2021/2022

Názov   záujmového   útvaru

Vedúci  ZÚ

Turistický krúžok p.Tupá
Hádzaná p. Vanková
Dajme spolu gól p. Stenchlák, p. Bečičková
Počítače p. Hurtošová, p. Tomaniček
Výtvarníček p. Schronková
Piatkové výlety 1. p. Káčerová, p. Čeryová
Piatkové výlety 2. p. Látková, p. Tomaniček
Zdravé telo p. Horníková
Z rozprávky do rozprávky p. Horníková
Hravá angličtina p. Kubalová Andrea
Deviamat – matematika pre 9.r. p. Marunová
Príprava na testovanie (SJL 9.r.) p. Reková
Krúžok THD p. Čapliar
Stolný tenis (Loptové hry) p. Gucká

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria