Záujmové útvary 2019/2020

Názov   záujmového   útvaru

Meno  učiteľa

Futbalový 1 

p. Švec (pondelok)

Futbalový 2 

p. Švec (utorok)

Hádzanársky   

p. Vanková (streda)

Hravá nemčina

p. Kalabusová (streda)

Matematika  navyše (5. – 8.r.)

p. Marunová (štvrtok)

Dance  Kids (2.r.)

p. Čuláková (piatok)

Športové  aktivity (1.r.)

p. Vanková (piatok)

Turistický (2.stupeň)

p. Tupá (sobota)

Hry  so  slovenským  jazykom 1 

p. Reková (utorok)

Hry  so  slovenským  jazykom 2 

p. Reková (štvrtok)

Slovenský  jazyk (9.r.)

p. Ondrušová (pondelok)

Stretnutie  s históriou

p. Kubalová

Futbalový

p. Bečičková (štvrtok)

Počítače  (ŠKD)

p. Hurtošová (streda)

Zdravé telo  (ŠKD)

p. Horníková (utorok)

Piatkové výlety  (ŠKD)

p. Káčerová, p. Čeryová

Výtvarníček   (ŠKD)

p. Schronková (pondelok)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria