Záujmové útvary 2020/2021

Názov   záujmového   útvaru

Vedúci  ZÚ

Turistický krúžok

p.Tupá

Hádzaná

p. Vanková

Šikovné rúčky

p. Strečanská

Počítače

p. Hurtošová

Výtvarníček

p. Schronková

Piatkové výlety

p. Káčerová, p. Čeryová

Výlety v stredu

p. Látková, p. Tomaniček

Zdravé telo

p. Horníková

Futbalový krúžok

p. Švec

Futbalový krúžok

p. Švec

Deviamat – matematika pre 9.r.

p. Marunová

Hravá nemčina

p. Kalabusová

Futbalový

p. Bečičková

Príprava na testovanie (SJL 9.A)

p. Reková

Príprava na testovanie (SJL 9.B)

p. Kubalová

Dance kids

p. Čuláková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria