Povinné zverejňovanie - mesto Žilina

Faktúry, objednávky, platobné poukazy sú zverejňované na webovej stránke zriaďovateľa:

Mesto ŽILINA, Námestie obetí  komunizmu 1, 011 31 ŽILINA

web

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria