Verejné obstarávanie

Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania Základnej školy Limbová 30, Žilina na rok 2018

 

P.č.

Názov predmetu zákazky

Stručný opis predmetu zákazky

Zdroj financovania

Tovar, služby, stav. práce

Bežná dostupnosť na trhu ÁNO/NIE

CPV zákazky

Trvanie zmluvy/ RD v mesiacoch

1.

Výmena strešných svetlíkov

Demontáž 33 kusov starých a montáž nových  strešných svetlíkov s podstavcami

111

Stav. práce

nie

45214210-5

3

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria