ANJ

Záujmová činnosť v školskom klube detí v anglickom jazyku

Okrem hodín anglického jazyka, ktoré máme v rozvrhu hodín, sa môžu  žiaci 1.- 4. ročníka už šiesty rok venovať výučbe anglického jazyka  i  popoludní v  rámci školského klubu detí. Aktivity prebiehajú hravou formou, sú zamerané na komunikáciu, rozširovanie i upevňovanie získaných jazykových zručností a  vytváranie kladného vzťahu k  cudziemu jazyku. Táto záujmová činnosť prebieha v  rozsahu 2-3 vyučovacích hodín týždenne, ktoré sú rozdelené do 2 stretnutí. Záujmová činnosť je vhodná pre deti, ktoré majú základy angličtiny z  materskej školy alebo z  domáceho prostredia, ako aj pre žiakov, ktorí majú o rozšírenú výučbu angličtiny záujem. Deťom sa okrem slovenských lektorov venujú i zahraniční lektori, ktorí komunikujú so žiakmi už od 1. ročníka len v angličtine. Fotogaléria

 

 

 

                                    

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria