šk. rok 2022/2023

V tomto školskom roku pracuje v školskom klube detí spolu 9 vychovávateľov, ktorí sa venujú 231 deťom: 

1. Mária Schronková  (2.B + 2.C)  -  vedúca  MZ  ŠKD

2. Mgr. Anna Horníková  (1.B + 2.C)

3. Klaudia Káčerová  (2.A + 3.B)

4. Viera Čeryová  (4.B + 4.C)

5. Mgr. Veronika Látková (3.B + 3.C)

6. Mgr. Zuzana Hurtošová  (3. A + 3.B)

7. Erik Tomaniček (1.C)

8. Mgr. Tatiana Kicošová (1.A)

9. Ing. Mária Blažeková (4. A + 4.C)

                                   

Záujmové útvary, ktoré vedú vychovávatelia ŠKD:     

Výtvarníček -  Mária Schronková

Hravá informatika   -   Mgr. Zuzana Hurtošová

Zdravé telo  - Mgr.  Anna Horníková

Programovanie Počítače - Erik Tomaniček

Piatkové výlety - Klaudia Káčerová, Viera Čeryová

                                                                            

ŠKD funguje od 6,30 hod. do 17.00 hod.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria