šk. rok 2019/2020

V tomto školskom roku pracuje v školskom klube detí spolu 7 vychovávateľov, ktorí sa venujú 209 deťom 1. - 4 ročníka: 

1. Schronková Mária (3.B + 4.B)  -  vedúca  MZ  ŠKD

2. Mgr. Horníková Anna (2.B + 2.C)

3. Káčerová Klaudia (3.A + 4.A)

4. Čeryová Viera (1.B + 2.A)

5. Mgr. Veronika Látková (1.C + 2.A)

6. Mgr. Hurtošová Zuzana (4. A + 4.C) - dočasne ju zastupuje p. vych. Martina Dudášová

7. Erik Tomaniček (1.A + 2.C)

                                   

Záujmové útvary v školskom klube detí:     

Výtvarníček -  Mária Schronková

Počítače   -   Mgr. Zuzana Hurtošová

Zdravé telo  - Mgr.  Anna Horníková

Piatkové výlety - Klaudia Káčerová, Viera Čeryová

                                                                            

Okrem uvedených záujmových útvarov deti  navštevujú:

- Futbalový krúžok, ktorý vedie PaedDr.Štefan Švec;

- Hádzanársky krúžok, ktorý vedie Mgr. Andrea Vanková;

- Poobednú angličtinu  - pod vedením Mgr. Petry Laurenčíkovej, Ivany Hlubinovej,

Mgr. Janky Necpalovej, Bc. Evy Belaníkovej, Mgr. Ľudmily Čulákovej a našej lektorky native 

speaker Cynthie;

- Športové aktivity, ktorý vedie Mgr. Andrea Vanková;

- Dance Kids pod vedením Mgr. Ľudmily Čulákovej.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria