šk. rok 2021/2022

V tomto školskom roku pracuje v školskom klube detí spolu 8 vychovávateľov, ktorí sa venujú 212 deťom: 

1. Mária Schronková  (1.B + 1.C)  -  vedúca  MZ  ŠKD

2. Mgr. Anna Horníková  (4.B + 4.C)

3. Klaudia Káčerová  (1.A + 1.C)

4. Viera Čeryová  (2.B + 3.B)

5. Mgr. Veronika Látková (2.B + 2.C)

6. Mgr. Zuzana Hurtošová  (2. A + 2.B)

7. Erik Tomaniček (3.A + 3.C)

8. Mgr. Tatiana Kicošová (4.A + 3.C)

                                   

Záujmové útvary, ktoré vedú vychovávatelia ŠKD:     

Výtvarníček -  Mária Schronková

Počítače   -   Mgr. Zuzana Hurtošová

Zdravé telo  - Mgr.  Anna Horníková

Z rozprávky do rozprávky  - Mgr.  Anna Horníková

Piatkové výlety - Mgr. Veronika Látková, Erik Tomaniček

Piatkové výlety - Klaudia Káčerová, Viera Čeryová

                                                                            

Ďalšie záujmové útvary v našej škole:

- Atletika, Rosly Klub Žilina

- Dajme spolu gól, pod vedením p. Vladimíra Stenchláka a Mgr. Aleny Bečičkovej

- Hádzanársky krúžok, ktorý vedie Mgr. Andrea Vanková

- Poobedná angličtina  - pod vedením Mgr. Petry Laurenčíkovej, Mgr. Janky Necpalovej,

Mgr. Ľudmily Čulákovej, Mgr. Michaely Mikušovej, Mgr. Moniky Brozmanovej, Mgr. Andrey

Kubalovej, Mgr. Zuzany Mičekovej, Mgr. Jany Kándl  a native speaker lektora

- Hravá angličtina, krúžok vedie Mgr. Andrea Kubalová

 

ŠKD funguje od 6,30 hod. do 16,30 hod.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria