šk. rok 2020/2021

V tomto školskom roku pracuje v školskom klube detí spolu 8 vychovávateľov, ktorí sa venujú 216 deťom: 

1. Schronková Mária (3.A + 4.B)  -  vedúca  MZ  ŠKD

2. Mgr. Horníková Anna (3.B + 3.C)

3. Káčerová Klaudia (3.A + 4.A)

4. Čeryová Viera (2.B + 3.A)

5. Mgr. Veronika Látková (1.C + 2.C)

6. Mgr. Hurtošová Zuzana (1. A + 2.C)

7. Erik Tomaniček (2.A + 3.C)

8. Mgr. Tatiana Kicošová (1.B + 2.C)

                                   

Záujmové útvary, ktoré vedú vychovávatelia ŠKD:     

Výtvarníček -  Mária Schronková

Počítače   -   Mgr. Zuzana Hurtošová

Zdravé telo  - Mgr.  Anna Horníková

Výlety v stredu - Mgr. Veronika Látková, Erik Tomaniček

Piatkové výlety - Klaudia Káčerová, Viera Čeryová

                                                                            

Ďalšie záujmové útvary:

- Futbalový krúžok, ktorý vedie PaedDr.Štefan Švec

- Hádzanársky krúžok, ktorý vedie Mgr. Andrea Vanková

- Poobedná angličtina  - pod vedením Mgr. Petry Laurenčíkovej, Ivany Hlubinovej,

Mgr. Janky Necpalovej, Bc. Evy Belánikovej, Mgr. Ľudmily Čulákovej, Mgr. Michaely Mikušovej, Mgr.

Moniky Brozmanovej a našej lektorky native speaker Cynthie Roa Garcia Bričkovskej

- Dance Kids pod vedením Mgr. Ľudmily Čulákovej

- Šikovné rúčky pod vedením Mgr. Kataríny Strečanskej

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria