Telesná a športová výchova Lyžiarske preteky o pohár primátora mesta Žilina Lyžiarsky výcvik

Telesná a športová výchova

Telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických,fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu.

Učitelia 2. stupeň:

Ing. Zuzana Gucká

PaedDr. Jana Šmatlavová

Ing. Ľuboš Čapliar

PaedDr. Veronika Masná

 

Cieľ:

Cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom primerane osvojiť si,zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti.

 

Súťaže

1.Žilinská plavecká štafeta

2.Atletické preteky/4.-6.roč./

3.Cezpoľný beh žiakov ZŠ

4.Beh Nádeje

5.Štafeta nádeje-plávanie

6.Beh 17.novembra

7.Šachový turnaj žiakov a žiačok ZŠ

8. Školská športová liga

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria