Občianska náuka

Charakteristika predmetu

Motto:

"DOBRÝ ŠTÁT JE DIELOM DOBRÝCH OBČANOV" 

                      

Vyučujúci: Mgr. Alena Bargárová

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA:

Občianska náuka sa vyučuje od šiesteho po deviaty ročník jednu hodinu týždenne.

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu

svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a

pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje

práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti

štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť

ekonomický život spoločnosti.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria