Biológia

 

Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje.

                                Wiliam Worclock

 

     

 

Učitelia:

PaedDr. Veronika Masná

Mgr. Jana Ballayová

 

Cieľ:

Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku.

Naším cieľom je viesť žiakov k schopnosti triediť informácie a poznatky, vedieť ich využívať v praktickom živote, rozvíjať ich aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

 

Súťaže:

Biologická olympiáda

 

V školskom roku 2017/2018 našu školu úspešne reprezentovali žiačky 9.B triedy na okresnom kole Biologickej olympiády ktg.C, ktorá sa uskutočnila 8.2.2018.

Umiestnenie: 

Magdaléna Pavelková - 5.miesto

Miriama Škulcová - 9. miesto

 

Gratulujeme !

 

Ukážka žiackých prác:

Projekt na tému - včelárstvo.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria