Chémia

 

„Učenec v laboratóriu nie je len odborník, je to dieťa, ktoré pozerá na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu.”

                                                            Maria Curie Sklodowska 

 

           

 

Učitelia:

PaedDr. Veronika Masná

 

Súťaže: 

Chemická olympiáda 

 

Cieľ:

Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k danému učebnému predmetu.

 

Lávové lampičky (pokus)

                

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria