Úvod Exkurzia Súťaže - Anglický jazyk Súťaže - Nemecký jazyk

Children have to be educated, but they also have to be left to educate themselves

                                                                                     Abbé Dimnet

                               
 

Učitelia CJ na 2. stupni ZŠ:

Mgr. Zuzana Lichá (Anj)

Mgr. Dana Šusteková (Anj)                                                                                                                                         

Mgr. Petra Laurenčíková (Anj   

Mgr. Jana Šmatlavová (Anj)   

                                                                                                                                             

Mgr. Drahomíra Kalabusová (Nej)                                                                                                                                   

Mgr. Andrea Vanková (Nej)

Mgr. Iveta Schillerová (Nej)

 

Anglický jazyk sa na našej škole vyučuje už na prvom stupni  (v 1. - 2. r. majú žiaci 2h ANJ týždenne, v 3. - 4. r. majú 

žiaci 3h ANJ týždenne). Od prvej triedy sa deti oboznamujú hravou formou so základmi anglického jazyka.

V  5. - 9.r. sa ANJ vyučuje v počte 4h týždenne.

Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk sa začína vyučovať od siedmeho ročníka (v 7. - 9. r. v počte 2h týždenne).
 

Na výučbu anglického jazyka sa používajú tieto učebnice:

1.ročník: Let´s Explore 1 (vydavateľstvo Oxford)
2.ročník: Let´s Explore 2 (vydavateľstvo Oxford)
3.ročník: Explore Together 1 (vydavateľstvo Oxford)
4.ročník: Family and Friends 2 (vydavateľstvo Oxford)
5. ročník : Family and Friends 3 (vydavateľstvo Oxford)
6.-9. ročník : Project 2-5 - 4.edícia (vydavateľstvo Oxford)Na výučbu nemeckého jazyka sa používajú tieto učebnice:

7.- 8. ročník: Wir 1 (vydavateľstvo Klett)
9. ročník: Wir 2 (vydavateľstvo Klett)


Na výučbu sa používajú moderné technológie, internet, dataprojektor, interaktívna tabuľa, prenosné osobné počítače. Žiaci si veľmi radi precvičujú získané vedomosti pomocou zaujímavých edukačných CD, DVD programov a voľne dostupných jazykových aktivít na internete.
 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria