Slovenský jazyk

MOTTO

Jazyk náš materinský je najvernejším obrazom našej duše.

 

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má nezastupiteľné miesto. Je základným prostriedkom na nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

Vyučujúci:

Mgr. Ľudmila Reková

Mgr. Viera Kavalierová

Mgr. Amália Kubalová

 

Úspechy v školskom roku 2020/2021: 

Zara Chajdáková , 9.A - 6. miesto v okresnom kole Olympiády slovenského jazyka, úspešná riešiteľka

 

                                       

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria