Trieda s rozšíreným vyučovaním ANJ

Zámer:

vytvoriť podmienky vzdelávania pre deti, ktoré už ovládajú základy anglického jazyka zo škôlky alebo z domu, tiež pre všetky šikovné deti, ktoré sa chcú intenzívnejšie venovať anglickému jazyku

Charakteristika: 

- od 1. ročníka vyučovanie predmetu anglický jazyk

- uplatňovanie metódy  CLIL, ktorá je postavená na tom, že žiak sa bude stretávať s anglickým jazykom aj na inom predmete, kde hlavné informácie budú podávané v materinskom jazyku a niektoré aktivity budú prebiehať v anglickom jazyku.

- záujmová činnosť v školskom klube v anglickom jazyku (bližšie informácie)

 

Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku – 1. ročník

Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku – 2. ročník

Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku – 3. ročník

Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku – 4. ročník

Poplatok za rozšírené vyučovanie v anglickom jazyku je 10 €/mesiac

Učebný plán rozpracovaný pre všetky ročníky je k nahliadnutiu v školskom vzdelávacom programe.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria