Výchovné poradenstvo

Pravidlá návštev dní otvorených dverí na SŠ žiakmi 9. ročníka

Pravidlá návštev DOD na SŠ:

 • Žiak môže počas vyučovania (doobeda) navštíviť dve školy - tie, ktoré má uvedené v predbežnom záujme. Ak chce žiak navštíviť počas vyučovania šklou, ktorú nemá uvedenú v predbežnom záujme, môže ju navštíviť na žiadosť rodiča v žiackej knižke, ktorú ukáže triednej učiteľke.
 • Deň pred plánovanou návštevou DOD, najneskôr ráno v deň konania DOD je žiak povinný predložiť triednej učiteľke v žiackej knižke napísanú a rodičom podpísanú žiadosť o uvoľnenie z vyučovania z dôvodu návštevy DOD konkrétnej školy.
 • Na návštevu  strednej školy v Žiline môže žiak vymeškať maximálne 4 vyučovacie hodiny počas jedného dňa.
 • Na návštevu  strednej školy mimo Žiliny môže žiak vymeškať celý deň.
 • Dni otvorených dverí viacerých škôl môže žiak navštíviť v poobedňajších hodinách.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria