Výchovné poradenstvo

Prijímacie konanie na SŠ

 Vážení rodičia, aktuálne informácie o prijímacom konaní na SŠ nájdete na:

 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/ 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/ 

 

 

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA  2019/2020

 

  Talentové skúšky:

  Záväzný záujem do 7. 2. 2020

  DO   1. 2.          zverejnia SŠ kritériá pre talentové skúšky

  DO   20. 2.      zákonný zástupca odovzdá prihlášku na podpis RŠ  (talentové skúšky)

          28. 2.         ZŠ odošle prihlášky na školy s talentovou skúškou

 

  Ostatné študijné, učebné odbory  a 8. roč. gymnáziá:

  Záväzný záujem do 16. 3. 2020

  Do    31. 3.         zverejnia SŠ kritériá pre prijímacie skúšky

  DO   10. 4.        zákonný zástupca odovzdá prihlášky na podpis RŠ

          20. 4.         ZŠ odošle prihlášky na SŠ aj na 8.r. gymnáziá

           6. 6.          riaditeľ SŠ rozhodne, či sa bude konať aj druhé kolo prijímacích skúšok

 

  TESTOVANIE 9 – 2020: 1. 4. 2020 (streda)

  náhradný termín: 15. 4. 2020 (streda)

 

  TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

  Talentové:         15. 3. – 30. 4. 2020

 

  1. kolo prijímacích skúšok vrátane 8. roč. gymnázií:

  1. termín:           11. 5. 2020 (pondelok)

  2. termín:           14. 5. 2020 (štvrtok)

 

    2. kolo PS:        16. 6. 2020 (utorok)

Vysvetlivky skratiek:

ZŠ     - základná škola

SŠ     - stredná škola

RŠ    - riaditeľ školy   

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria