Výchovné poradenstvo

Prijímacie konanie na SŠ

Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021o termínoch podávania prihlášok na SŠ a prijímacom konaní na SŠ pre školský rok 2020/2021 nájdete na stránke:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

Štatistiky naplnenosti – počty prijímaných žiakov na jednotlivé stredné školy a študijné/učebné odbory nájdete na stránke:

https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

 

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA  2020/2021 podľa Rozhodnutia ministra školstva z 26. 1. 2021

 DO 26. 2. 2021 zverejnenia všetky SŠ podmienky prijatia na štúdium v strednej škole 

 DO  8. 4. 2021 zákonný zástupca odovzdá prihlášku na podpis RŠ na všetky študijné a učebné odbory 

 DO   16. 4. 2021      ZŠ odošle prihlášky na stredné školy pre všetky odbory vzdelávania

 

TESTOVANIE 9 – 2021: 9. 6. 2021  

náhradný termín: 24. 6. 2021

 

  TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

  Talentové skúšky zimné športy: od 1. 3. 2021

                                 talentové skúšky 1. termín: 5. 5. - 7. 5. 2021

                                 talentové skúšky 2. termín: 12. 5. - 14. 5. 2021

  1. kolo prijímacích skúšok vrátane 8. roč. gymnázií:

  1. termín:           3. 5. - 4. 5. 2021 

  2. termín:           10. 5. - 11. 5. 2021 

Do 6. 6. 2021 zverejní SŠ konanie 2. kola prijímacích skúšok

   2. kolo PS:        22. 6. 2021 

Vysvetlivky skratiek:

ZŠ     - základná škola

SŠ     - stredná škola

RŠ     - riaditeľ školy   

VP     - výchovný poradca

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria