Školská jedáleň Kontakt Pokyny pre stravníkov Registrácia služby – internet Výdaj stravy do obedárov Tlačivá Alergia na potraviny Aktuálny jedálny lístok Štátna dotácia - obedy Oznamy ŠJ

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

Z dôvodu ukončenia školského roka a s tým spojené vyčerpanie finančnej normy na potraviny a vyúčtovanie štátnej dotácie na stravovanie detí a žiakov, Vám oznamujem, že stravu od 25.6. – 30.6.2020 je možné odhlásiť

iba do 24.6.2020 do 13,30 hod.

Po tomto termíne sa zo stravy už neodhlasuje a nebudú akceptované ani odhlášky prostredníctvom internetu.

 

Dňa 30.6.2020 sa strava pre žiakov Základnej školy Limbová z dôvodu nízkeho záujmu nepripravuje. Zo stravy nie je potrebné sa odhlasovať, žiaci budú odhlásení hromadne.

 

VÝDAJ STRAVY

 • v období od 22.6. – 29.6. sa strava vydáva od 11,30 – 13,00 hod.

 

PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE na školský rok 2020/2021

 • každý žiak, ktorý je prítomný v škole od 22.6.2020 dostane prihlášku na stravovanie od triednej učiteľky,
 • vypísanú a podpísanú prihlášku obratom odovzdať  triednej učiteľke,
 • žiaci, ktorí sa v tomto období nezúčastňujú vyučovania v škole si prihlášku vyzdvihnú pri preberaní vysvedčenia alebo si ju vytlačia z webovej stránky školy, vypísanú a podpísanú odovzdajú (rodičia)  do 6.7.2020 v kancelárii vedúcej školskej jedálne,
 • žiaci, ktorí nastupujú do prvého ročníka si prihlášku na stravovanie vytlačia z webovej stránky  školy, vypísanú a podpísanú odovzdajú  do 6.7.2020 v kancelárii vedúcej školskej jedálne,
 • odovzdáva sa len časť „štátna dotácia“, príloha zostáva žiakovi,
 • prihláška na stravovanie – štátna dotácia  TU

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria