• Halloween 2. stupeň

 • Ponožkový október

  Jeseň je už v plnom prúde a teploty sa znižujú. Je potrebné sa teplejšie obliecť a hlavné je mať nohy v teple a suchu. Žiaci našej ZŠ sa zapojili do projektu Ponožkový október. Zbierali sa ponožky, ktoré zahrejú ľudí bez domova alebo zo sociálne slabého prostredia. Vyzbieralo sa 130 párov ponožiek, ktoré sme odovzdali zamestnancom Diecéznej charity v Žiline. Všetkým, ktorí prispeli, z celého srdca ďakujeme.

  Mgr. Marcela Mačeková 

 • Dotácia na stravovanie

  28. 10. 2022

  Ak u niekoho nastala zmena, ktorá má vplyv na získanie/čerpanie dotácie na stravu od mesiaca november, oznámte túto skutočnosť škole najneskôr do 4.11.2022

 • Halloween v ŠKD

  S našimi deťmi v ŠKD sme zažili fantastickú párty, na ktorú sme sa veľmi dlho tešili. Deti sa nám zmenili na strašidielka, ktoré si zatancovali a zasúťažili.

 • Vyrezávané tekvice - vyhodnotenie

  Symbolikou jesene je pestrofarebné lístie, vôňa pečených gaštanov a samozrejme tekvice. Čím ďalej tým populárnejšie je ich  vyrezávanie, farbenie a ozdobovanie. Sami sa o tom môžete presvedčiť výstavkou v našej škole. Chceli by sme sa za túto krásnu jesennú výzdobu poďakovať žiakom a ich rodičom. Opäť sme sa presvedčili, že deti sú veľmi kreatívne a šikovné. Víťazné tekvice  a každý účastník bol odmenený cenami.

  VYHODNOTENIE:

  1.miesto Sára Mažgútová

  2. miesto Jasmína Pekárová

  3.miesto Martin Džerenga

  Diplom za kreativitu

  Nella Strháková, Sofia Bartovicová, Mário Luska, Karin Mičáková, Tereza Moravčíková, Ondrej Kovačič, Laura Ševčíková.

  Mgr. Ľ. Čuláková, vyučujúci ANJ

 • Tekvičkové tvorivé dielne

  Po dlhých troch rokoch sme opäť mohli v tomto jesennom období uskutočniť Tekvičkové tvorivé dielne s rodičmi. V dňoch 24.10 a 25.10.2022 sa v triedach 1.C, 3.B, 4.A a 4.B uskutočnilo spoločné vyrezávanie tekvíc. Prišli celé rodiny. O originálne nápady na vyrezávanie a zdobenie tekvíc nebola núdza. Prichystané bolo aj malé občerstvenie, či teplý čajík. Každá vyrezávaná tekvica sa zapojí do súťaže O najkrajšiu tekvicu. Porota to bude mať ťažké.

  Mgr. Marcela Mačeková

 • Exkurzia do vesmíru

  Dňa 24.10.2022 sa žiaci 4.A zúčastnili exkurzie Cosmos discovery v Bratislave. Chceli si upevniť poznatky z prírodovedy z  témy Vesmír, ale hlavne získať nové vedomosti o tejto téme. Žiaci mali možnosť vidieť skutočný skafander, v ktorom astronauti leteli do vesmíru. Videli satelitné družice, raketoplány, kópiu Lunochodu. Získali poznatky o jednotlivých posádkach, ktoré leteli do vesmíru Apollo 1 - Apollo 17, o zvieracích kozmonautoch - psík Lajka. Mali možnosť nahliadnuť do kokpitu skutočného raketoplánu. Z toľkých tlačítok sa nejednému zatočila hlava. Domov si odniesli veľa poznatkov a zážitkov. 

  Mgr. Mačeková Marcela

 • 24. 10. – Vyrezávanie tekvíc v 1.C

  V pondelok sa rodičia žiakov 1.C mohli na chvíľu vrátiť do školských lavíc a so svojimi deťmi stráviť kreatívne poobedie. Vyrezávali tekvice do celoškolskej súťaže, popíjali dobrý čajík a užívali si spoločný čas.

  Mgr. Michaela Cibová

 • 21. október - Deň pôvodných odrôd jabĺk

  Deň pôvodných odrôd jabĺk je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento deň si žiaci 2.C triedy pripomenuli projektovým vyučovaním zameraným najmä na anglický jazyk. Prvá aktivita-vyhľadanie slov v osemsmerovke- pripravila deti na tému projektového vyučovania. Správnym riešením tajničky bolo APPLE DAY. Po namáhavej činnosti si oddýchli pri spievaní pesničky Red Apple, Green Apple. Aby deti mohli pokračovať v práci, potrebovali si osvojiť nové slovíčka. Naučili sa pomenovať časti jabĺčka, následne vypracovali pracovný list. Vedomosti o živote rastlín z Prvouky využili pri tvorbe lapbook Apple live cycle. Počas namáhavej práce si energiu doplnili jabĺčkami.

  Mgr. Andrea Kubalová

 • Workshopy k téme kritického myslenia

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Workshopy k téme kritického myslenia.

  Ani si možno neuvedomujeme, ako mnoho príležitostí nás denne stretáva a vyžaduje našu schopnosť kritického myslenia. Každý deň nás obklopuje svet ilúzií plný reklamy s dokonalými produktmi, službami či názormi na zmenu nášho životného štýlu. Chcú ovplyvniť náš život a využiť nás vo svoj prospech. Kritické myslenie sa stáva čoraz väčšou nevyhnutnosťou.

  Vďaka Občianskemu združeniu ARCUS z Rajca a Mestu Žilina absolvovali žiaci 7. ročníka našej školy 10. 10. a 24. 10. 2022 program Mládež bez predsudkov, ktorý pozostával zo súboru poučných aktivít zameraných na rozvoj kritického myslenia. Program na našej škole realizovala Mgr. Zuzana Žilinčíková z OZ  ARCUS. Žiaci sa na workshopoch naučili vzájomnému rešpektu, rozvoju sociálnych zručností a rozvoju kompetencií pre demokratickú kultúru.

  Mgr. Alena Bargárová

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 13.10.2022  sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti si otestovalo 11 žiakov z 8. a 9. ročníka. Olympiáda pozostávala z testu, z transformácie textu a z krátkeho rečníckeho prejavu. Všetci žiaci boli úspešnými riešiteľmi testu, no najlepšie výsledky vo všetkých troch úlohách získala Vanessa Dupkalová z 9.A triedy, ktorá získala prvé miesto a postupuje tak do okresného kola. Na druhom mieste sa umiestnila Klaudia Kriššáková z 9.A triedy a na treťom mieste spoločne skončili Tomáš Lichý z 9.B a Kamila Kriššáková z 9.A triedy.


  Umiestneným srdečne blahoželáme!


  Mgr. Amália Kubalová, Mgr. Viera Kavalierová 

 • Lezecká stena - piatkový vylet

  4.10. - prváci a druháci na lezeckej stene.

 • Halloweenske vyučovanie v 1.A

  V tento deň celé vyučovanie prebiehalo tematicky. Na čítaní sme si čítali slabiky, určovali sme prvú hlásku v slovách halloweenskych príšer. Naučili sme sa napísať aj prvé slabiky slov. Potom sme ich pozvali na matematiku, kde sme počítali koľko ich prišlo na našu párty. V rámci angličtiny sme si rozšírili slovnú zásobu na tému halloween. Za našu aktivitu sme získali motivačné nálepky a pochutili sme si na výborných maškrtách.


  Mgr. Ľudmila Čuláková

 • Jesenná výzdoba

  Naši prváci sú veľmi šikovní a kreatívni. Jeseň nám ponúka veľa námetov na tvorbu našej jesennej výzdoby v našej 1.B 😉Niečo z našej tvorby.

 • Mladý a úspešný

  Náš žiak deviateho ročníka Matej Potoček sa od detstva venuje športu. Florbal začal hrávať už ako 10 ročný za žilinský klub FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina. Minulý rok, ešte ako starší žiaci vyhrali Majstrovstvá Slovenska. Momentálne je dorastenec a hráva i celoslovenskú súťaž - Extraliga Juniorov. Na základe talentu bol nominovaný a dostal sa do celoslovenského výberu reprezentácie dorastencov. Florbalu venuje všetok svoj voľný čas. Maťovi sa darí nielen v športe, ale aj v škole. Sme hrdí na žiakov, ktorí aj takýmto spôsobom šíria dobré meno školy a robia radosť svojim rodičom.

  Mgr. Andrea Vanková

 • Deň zdravej výživy

  Pri príležitosti Dňa zdravej výživy 15.10.2022 si žiaci 3. a 4. ročníka pripravili nielen zdravú, ale aj spoločnú desiatu. Stoly sa ohýbali pod nakrájanou zeleninkou, čerstvým ovocím. Nechýbali ani zdravé sendviče, mufiny, ale aj sushi. Spoločná desiata nemala za cieľ iba zdravo naplniť brušká žiakov, ale aj naučiť sa pekne prestierať/ aj oči jedia/, ale hlavne vedieť sa podeliť so spolužiakmi, vzájomne spolupracovať. Ďakujeme za pomoc aj všetkým rodičom. Verím, že sa žiakom táto akcia páčila a hlavne chutila.

  Mgr. Mačeková Marcela

 • FRUIT DAY

  Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto, sme si v našej triede 1.A pripomenuli blížiaci sa Svetový deň ovocia prípravou ovocného šalátu s malinovou zálievkou. Tento deň nám pripomenul, že život každého človeka je jedinečný a mal by si ho dostatočne vážiť.


  Mgr. Ľudmila Čuláková 

 • Dopravné ihrisko

  V mesiaci september triedy 4.C a 3.B navštívili dopravné ihrisko na Vlčincoch. Okrem opakovania dopravných značiek sme jazdili na kolobežkách a bicykloch. V reálnych dopravných situáciach sme si overili dopravné značenie, boli sme v pozícii chodcov a účastníkov dopravných situácií.

  Bolo to učenie zážitkom a za to ďakujeme skvelým pani policajtkám.

  Triedne učiteľky Mgr. Vanková a Mgr. Schillerová.

 • Učíme sa programovať

  Programovanie pre deti je čoraz viac obľúbenejšie. Nie je to prekvapujúce, vzhľadom k tomu, ako sa spoločnosť stala závislou na technológiách. Naučiť sa programovať v mladom veku môže dieťaťu zaistiť celoživotný úspech. Existuje viacero vzdelávacích programov, kurzov či nástrojov, ktoré sa snažia programovanie deťom čo najviac priblížiť a uľahčiť. Takýmto program nás previedol mladý muž z Hemisféry, ktorý nás v škole naučil naprogramovať jednoduchú hru. Príkazy boli stvárnené blokmi pripomínajúcimi stavebnice. Z nich sme skladali scenáre pre postavičky, spôsobom uchop, potiahni a pusti. Určite sa budeme tešiť a v budúcnosti privítame ďalšie nové výzvy v oblasti programovania.

  Mgr. Andrea Vanková 

 • Prečo sa tešíme na prestávky …

  Pani riaditeľka nám v tomto školskom roku umožnila aktívne tráviť prestávky s našimi kamarátmi, spolužiakmi. Po splnení povinností, my žiaci prvého aj druhého stupňa si môžeme zahrať v priestoroch pred triedami stolný tenis, či stolný futbal. Čitateľský kútik, ktorý vytvorili pre nás štvrtákov naše pani učiteľky, veľmi oceňujeme. Relax a dobrá kniha nás vždy naladia do ďalšej práce. 

  Mgr. Andrea Vanková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria