• Stretnutie ŠPT

  V stredu 11. mája 2022 sa u nás v škole uskutočnilo v poradí druhé stretnutie „Družby“ školských podporných tímov škôl:  ZŠ Limbová, ZŠ Karpatská a ZŠ Martinská.  Sieťovanie, upevňovanie vzťahov a výmena informácií, bolo hlavným programom stretnutia. Týmto sa vytvoril priestor aj na zdieľanie dobrej praxe, riešenia problémov a ťažkostí s ktorými sa ako podporné tímy stretávame.

 • ŠPORTOVÝ MÁJ

  Po dlhom období sa opäť rozbehli športové súťaže, do ktorých sa naši žiaci veľmi radi zapájajú. V mesiaci máj sme sa zúčastnili týchto súťaží:

   

  OKRESNÉ KOLO VO FLORBALE ŽIAKOV

  ZŠ Limbová  3. miesto

   

  BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV

  V silnej konkurencii ( cca 90 štartujúcich v jednotlivých kategóriách)

   

  Samuel Lukášik 4.miesto (7.A)

  Kristián Štiak 4. miesto   (9.A)

   

  OKRESNÉ KOLO V ATLETICKOM ŠTVORBOJI ŽIAKOV

  • skok do diaľky
  • beh na 60 metrov
  • hod vortexom
  • beh na 1000 metrov chlapci, 600 metrov dievčatá

   

  Tatiana Ďurdíková (7.A)

  skok do diaľky 1. miesto

  beh na 60 metrov 2. miesto

   

  Samuel Lukášik

  skok do diaľky 2. miesto

  beh na 60 metrov 2.miesto

  hod wortexom 3. miesto

  beh na 1000 metrov 3. miesto

   

  Celkovo si vybojoval 1. miesto a postúpil do krajského kola.

   

  KRAJSKÉ KOLO V ATLETICKOM ŠTVORBOJI ŽIAKOV

  Samuel Lukášik (7.A)

   

  skok do diaľky 2. miesto

  beh na 60 metrov 4. miesto

  beh na 1000 metrov 6. miesto

  hod wortexom 10. miesto

  Celkovo si vybojoval 4. miesto (len 1 bod ho delil od postupu na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Šamoríne)

   

  K športovým úspechom gratulujeme:-D.

 • Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Dňa 25. 5. 2022 sme so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii NR SR aj o súčasnom fungovaní nášho parlamentu. Ako diváci sme sa zúčastnili aj časti rokovania poslancov NR SR.

  Exkurziu zorganizovali pani učiteľky Alena Bargárová a Petra Laurenčíková.

 • 27. 5. 2022

  Aktualizovali sme modul Občianska náuka

 • Exkurzia – Demänovská jaskyňa slobody a Archeoskanzen Havránok

  V utorok (24.5.) sme sa spolu so žiakmi ôsmeho a siedmeho ročníka vybrali na exkurziu do Demänovskej jaskyne slobody. Dozvedeli sme sa tu, ako vznikajú kvaple, aké sú vzácne a tiež sme sa naučili názvy jednotlivých druhov kvapľov.

  Po návšteve jaskyne a krátkom občerstvení sme pokračovali k Liptovskej Mare, kde sme navštívili archeoskanzen Havránok. V krásnej prírode sme načerpali množstvo informácií o dávnych keltských dobách a mohli si prezrieť objekty ovplyvnené keltskou kultúrou.

  Bol to veru príjemne a užitočne strávený čas a našim žiakom udeľujeme pochvalu za vzorné správanie počas celého dňa.

  Mgr. Lucia Tupá

 • Žilina-moje mesto 2022

  Žilina - moje mesto je názov výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojili i naši šikovní žiaci.

  Mgr. Viera Kavalierová

 • Aladin

  Dňa 25.5. sme sa zúčastnili galaprogramu tanečného súboru Lentilky. Predstavili sa nám so svojím programom "ALADIN". Bol to skutočne rozprávkový zážitok. Obdivovali sme nielen tanec, spev a krásnu hudbu, ale aj nevšedné kostýmy. Veľká vďaka všetkým Lentilkám! Krásny zážitok. Radi prídeme zas.  Mgr. Necpalová Janka 

 • 25. 5. 2022

  Mestské kolo recitačnej súťaže v ANJ Shakespeare's Day

  Dňa 25.5.2022 sa uskutočnilo mestské kolo recitačnej súťaže Shakespeare's Day, ktorého sa zúčastnila Grétka Girmalová, žiačka 6.A triedy. Grétka reprezentovala školu v kategórii 5.-6. ročník v prednese prózy v anglickom jazyku. Jej výborný výkon bol ocenený 1. miestom. Žiačku na súťaž pripravovala pani učiteľka Mgr. Zuzana Lichá. Gratulujeme a tešíme sa z úspechu.

   ​​​​​​​

 • Tvoríme vlastnú knihu

  Dňa 19.5.2022 sa uskutočnilo v Krajskej knižnici v Žiline vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže s názvom Tvoríme vlastnú knihu. Postup do medzinárodného kola získala aj naša žiačka zo 6.A triedy - Martina Kysucká. K postupu srdečne blahoželáme!

  Mgr. Viera Kavalierová

 • Vypestovať, pripraviť, zjesť...

  Žiaci 2.A triedy si vypestovali žeruchu, mladý špenát, porozprávali si o tom, ako má vyzerať zdravá desiata a sami si ju pripravili. Natrieť pečivo maslom, obložiť zdravými dobrotami, dozdobiť reďkovkou a pažítkou zvládol každý druhák. K tomu ovocná šťava a kúsok jablka. Chutilo nám všetkým. Aj pani učiteľke.

  Mgr. Jana Necpalová

 • FYZIKA – 6.ročník

  Na hodinách fyziky pri učive o hustote kvapalín sa spomedzi žiakov prejavili nové vedecké talenty, ktoré si zákony fyziky vyskúšali priamo v praxi a natočili o tom video o vplyve hustoty kvapalín na správanie telies. Alebo urobili pokus, kde kvapaliny s väčšou hustotou (med alebo saponát) klesli v nádobe na dno, kvapaliny s najmenšou hustotou (olej) vytvorili vrstvu na vrchu.

  Mgr. Ingrid Marunová

  Video:

 • Ja a bicykel

  Bicykel je neoddeliteľnou súčasťou detí. Na pracovnom vyučovaní žiaci určovali časti bicykla a ich funkciu. Zopakovali si pravidlá bezpečnosti cestnej premávky a jazdy na bicykli. 

  Mgr. Ľudmila Čuláková

 • Sports and relax in the playground

  Žiaci 4. A v rámci popoludňajšej angličtiny strávili športovo-relaxačné popoludnie. 

  Viedli konverzácie v  ANJ a rozširovali si slovnú zásobu o rôznych druhoch športových disciplín. 

  Mgr. Ľudmila Čuláková - lektor ANJ

 • Prevencia šikany

  Žiaci 4.B a 4.C triedy besedovali s policajtkou z KRPZ v Žiline, s ktorou hovorili na témy bezpečnosť na cestách a v domácnosti, šikanovanie detí a ako mu predchádzať, ale aj o nástrahách internetu. Potom riešili rôzne úlohy na dané témy. Besedy boli pekné a zaujímavé.

  Mgr. Zuzana Mičeková a Mgr. Alena Bečičková

 • "Bez servítky"

  Dnešné zážitkové dopoludnie pod názvom: "Bez servítky"  strávili deti  Materskej školy Limbová a žiaci 4. A  prípravou cateringového pohostenia v rámci projektu Rozvíjanie prosociálneho správania u detí MŚ a ZŠ. 

  Mgr. Ľudmila Čuláková

 • PODPORA MULTILINGVÁLNYCH TRIED

  V dňoch 5. – 6. mája 2022 sa školský špeciálny pedagóg našej školy zúčastnil Workshopu - Podpora multilingválnych tried. Workshop bol zameraný na tému výučby v multilingválnom prostredí a podporu jazykovej výučby žiakov-cudzincov na témy: rešpektovanie všetkých jazykov, plurilingvizmus ako zdroj jazykovej výučby, prínos a podpora viacjazyčnosti naprieč všetkými vyučovacími predmetmi, demokratické školské prostredie, scaffolding: podpora rozvoja druhého jazyka naprieč kurikulom, otvorenie školy k viacjazyčným prístupom, rozvíjanie spolupráce. Workshop bol vedený profesorom Terry Lamb z University of Westminster (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a emeritnou profesorkou Mercedes Bernaus, univerzita v Barcelone, Španielsko.

  Jazykové kompetencie sú vnímané ako kľúčové prierezové kompetencie v rámci vzdelávania, sociálnej inklúzie. Inklúzia detí cudzincov odráža potrebu podpory škôl v ich úsilí úspešne zvládnuť proces začleňovania tejto cieľovej skupiny do výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Práve školy zohrávajú v procese kľúčovú úlohu nielen v školskom prostredí, ale aj v začleňovaní sa do miestnej komunity a spoločnosti.

  Workshop bol pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy (ECML) v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom.

 • DEŇ ZEME V ŠKD

  Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ ZEME V ŠKD.

 • Deň Zeme v ŠKD

  Starostlivosť o životné prostredie je veľmi dôležitá činnosť a to si uvedomujú aj deti z Škd, žiaci 4.A a 3.C. Práve tí sa podieľali v piatok 29.apríla 2022 na čistení okolia základnej školy. Za krátky čas vyčistili trávnaté plochy od nečistôt a odpadkov a z výsledku plných vriec odpadu sa veľmi potešili. Okrem sladkej odmeny bola pre deti aj pochvala okoloidúcich ľudí a dobrý pocit z vykonanej činnosti.   

  Mgr.Tatiana Kicošová

 • 4.A: Web stránka: EASTER BUNNY

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 4.A: Web stránka: EASTER BUNNY.

 • Čitateľský maratón

  V priebehu apríla sa na 2. stupni uskutočnil 1. ročník Čitateľského maratónu. Zúčastnili sa ho žiaci 5. až 8. ročníka. Počas hodín slovenského jazyka sme si spoločne čítali knihy, ktoré si žiaci priniesli. Porozprávali sme sa o dôležitosti čítania a o ich najobľúbenejších knihách.

  Mgr. Amália Kubalová, Mgr. Viera Kavalierová, Mgr. Ľudmila Reková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria