ERASMUS + 2018        

   Radosť pracovať, radosť učiť sa                     

    Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie 

Program

Erasmus+

Kľúčová akcia

Sektor školského vzdelávania,

Sektor vzdelávania dospelých

Akcia

Mobilita učiacich sa a zamestnancov

Typ akcie

Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Výzva

2018

Číslo zmluvy

2018-SK01-KA101-046007

Názov projektu

Radosť pracovať, radosť učiť sa

Trvanie projektu

12 mesiacov

Začiatok projektu

01/07/2018

Koniec projektu

30/06/2019

Národná agentúra organizácie príjemcu

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

 

Ciele projektu sú:

 1. Zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností účastníkov v oblasti anglického jazyka na 1. aj 2. stupni ZŠ
 2. Inovatívnymi formami a metódami práce zefektívniť vyučovací proces
 3. Modernizovať vyučovanie integráciou IKT, digitálnych technológií a používaním metódy CLIL
 4. Spolupracovať ako tím odborníkov na pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a z málopodnetného prostredia
 5. Zatraktívniť prácu učiteľa a pedagogického asistenta

 

Hlavné aktivity projektu sú mobilné aktivity na kurzoch pre 4 pedagógov na Executive Training Institute v St. Julian´s na Malte. Všetky štyri mobility sa realizovali v termíne od 30.07.2018 – 10.08.2018.

Jednotlivých kurzov sa zúčastnili nasledovní zamestanci:

Mgr. Zuzana Majdišová, Ing. Ingrid Marunová a Mgr. Petra Laurenčíková absolvovali kurz s názvom FLUENCY & ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT FOR EDUCATIONAL STAFF, ktorého cieľom bolo:

 • rozvíjať jazykové zručnosti účastníkov s osobitným zameraním na plynulosť angličtiny
 • zlepšiť jazykové znalosti v gramatike, slovníku a výslovnosti
 • rozvíjať ďalšie praktické komunikačné zručnosti
 • výmena pedagogických informácií a poznatkov v multikultúrnom kontexte

 

Ing. Júlia Kuchtová absolvovala kurz s názvom THE PLAYGROUND CLASSROOM – LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY AT PRIMARY LEVEL, ktorého cieľom bolo:

 • lepšie pochopenie metodiky výučby jazykov, rozširovanie a budovanie predchádzajúcich poznatkov s využitím rôznych praktických metodík,
 • rozvíjať vyučovacie schopnosti pomocou rôznych metód a techník,
 • výmena pedagogických informácií, osvedčených postupov a vedomostí v multikultúrnom kontexte,
 • rozvíjať jazykové zručnosti

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria