Rada školy

Zloženie Rady školy pri Základnej škole Limbová 30, 010 07 Žilina

 

Predseda rady školy: Ing. Slavomír Randa

Podpredseda rady školy: Mgr. Mačeková Marcela

Členovia rady školy:

Ing. Ingrid Marunová

Pavol Skukálek

Ing. Zuzana Lábajová

Ing. Branislav Čulák

Jozef Sapieta

Mgr. Peter Cibulka

Ing. František Talapka

Mgr. Dominik Hriník

PaedDr. Milena Demková

 

Výročné správy

Rada_skoly_vyrocna_sprava_2018.pdf

Rada_skoly_vyrocna_sprava_2017.pdf

Rada_skoly_vyrocna_sprava_2016.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria