ŠkVP

Školský vzdelávací a výchovný program ZŠ Limbová 30, Žilina

Všetky vyučovacie predmety na 1.a 2. stupni ZŠ majú časovú dotáciu v súlade s rozdelením RUP do ročníkov.

Učebné plány platné v školskom roku 2019/2020

 1. Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku: 1. - 4. ročník
 2. Učebný plán – inovovaný pre 1. ročník
 3. Učebný plán – inovovaný pre 2. ročník
 4. Učebný plán – inovovaný pre 3. ročník
 5. Učebný plán – inovovaný pre 4. ročník
 6. Učebný plán – inovovaný pre 5. ročník
 7. Učebný plán – inovovaný pre 6. ročník
 8. Učebný plán – inovovaný pre 7. ročník
 9. Učebný plán pre 8. ročník
 10. Učebný plán – inovovaný pre 9. ročník

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria