ŠkVP

Školský vzdelávací a výchovný program ZŠ Limbová 30, Žilina

Všetky vyučovacie predmety na 1.a 2. stupni ZŠ majú časovú dotáciu v súlade s rozdelením RUP do ročníkov.

Učebné plány platné v školskom roku 2020/2021

 1. Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku: 1. ročník
 2. Učebný plán – pre 1. ročník
 3. Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku: 2. ročník
 4. Učebný plán – pre 2. ročník
 5. Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku: 3. ročník
 6. Učebný plán – pre 3. ročník
 7. Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku: 4. ročník
 8. Učebný plán – pre 4. ročník
 9. Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku: 5. ročník
 10. Učebný plán – pre 5. ročník
 11. Učebný plán – pre 6. ročník
 12. Učebný plán – pre 7. ročník
 13. Učebný plán – pre 8. ročník
 14. Učebný plán – pre 9. ročník

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421415681671

Fotogaléria