Školský vzdelávací program schválený pedagogickou radou dňa 19.9.2022


Všetky vyučovacie predmety na 1.a 2. stupni ZŠ majú časovú dotáciu v súlade s rozdelením RUP do ročníkov.

Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Učebné plány platné v školskom roku 2022/2023

 1. Učebný plán – pre 1. ročník
 2. Učebný plán – pre 2. ročník
 3. Učebný plán – pre 3. ročník
 4. Učebný plán – pre 4. ročník
 5. Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku - 1. - 4. ročník
 6. Učebný plán – pre 5. ročník
 7. Učebný plán – pre 6. ročník
 8. Učebný plán pre vyučovanie v anglickom jazyku - 5. - 7. ročník
 9. Učebný plán – pre 7. ročník
 10. Učebný plán – pre 8. ročník
 11. Učebný plán – pre 9. ročník
 12. Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Limbová 30, Žilina
  Limbová 30, 010 07 Žilina
 • +421 415681671
  0903 995 767

Fotogaléria