Dejepis

    Dejepis

„História nie je veda, je to umenie. Úspech sa tam dosiahne iba predstavivosťou.“

                                                                                                                             Anatole France

 

„V tvári každého človeka je zapísaná jeho história.“

                                                                                                            Friedrich Von Bodenstedt

 

„Tvrdí sa, že história sa opakuje. Hádam je to preto, že ľudia ju na prvý raz dostatočne nepochopili.“ 

                                                                                                              Castelot

 

Charakteristika predmetu

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.

 

Vyučujúci

Mgr. Ľudmila Reková

Mgr. Petra Laurenčíková

Mgr. Amália Kubalová

 

Učebnice

 

                                  

 

Súťaže

          Dejepisná olympiáda

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421 415681671
    0903 995 767

Fotogaléria