Výchovné poradenstvo

Zaradenie našich žiakov na SŠ

Profesijná orientácia, zaradenie žiakov našej školy na SŠ:

V školskom roku 2020/2021 si podalo prihlášku:                     

Ročník:

Podalo prihlášku:

Prijatí:

9.

30 žiakov

30 žiakov 

8.

1 žiak na bilingválne gymnázium

0

5.

10 žiakov na 8-roč. gymnázium

4 žiaci = 40%

SPOLU

41 žiakov

34 žiakov = 82,9%

 

Prehľad počtu prihlášok a prijatých žiakov 9. ročníka podľa typu SŠ:

Typ SŠ

Počet prihlásených žiakov

Zapísaní žiaci

Gymnázium bilingválne 

2

2 = 100%

Gymnázium 4- ročné

11

 9 = 81,8%

SOŠ

21

19 = 90,4%

 

Súhrn za 9. ročník – prijatí žiaci:

Gymnáziá (bilingválne + 4-ročné)

11 žiakov = 36,6%

 

 

Študijné odbory (maturitné)

Učebné odbory, 3-ročné

Stredné odborné školy

18 žiakov = 60%

1 žiak = 3,3%

 

   

 

Celkový počet prijatých žiakov 9. ročníka

Študijné odbory (maturitné)

Učebné odbory, 3-ročné

30

29 žiakov = 96,9%

1 žiak  = 3,3%

 

Talentových skúšok sa zúčastnili 3 žiaci 8. a 9. ročníka, prijatí boli 2 žiaci = 66,6%.

Všetci žiaci boli prijatí v 1. kole prijímacích skúšok.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria