Školská jedáleň Kontakt Pokyny pre stravníkov Registrácia služby – internet Výdaj stravy do obedárov Tlačivá Alergia na potraviny Aktuálny jedálny lístok Štátna dotácia - obedy Oznamy ŠJ

Kontakt

 

Školská jedáleň při Základnej škole

Limbová 30

010 07 Žilina

 

KONTAKT

Vedúca školskej jedálne:  Ing. Mária Segiňová

e-mail školskej jedálne: sjzalimbova@gmail.com

telefónne číslo: 041/ 56 81 661, +421 911 949 266

 

Objednávanie internetom: www.strava.cz

Číslo školskej jedálne: 9855

 

Pracovná doba zamestnancov školskej jedálne 6:00 – 15:00 hod.

 

Zamestnanci školskej jedálne

 

Vedúca školskej jedálne:   Ing. Mária Segiňová

Administratívna zamestnankyňa:  Lenka Romančíková

Hlavná kuchárka:  Anna Čurajová

Kuchárky:  Zuzana Beličková

                     Iveta Chobotová

                     Marianna Kaniaková

                     Tatiana Kühnová

                     Mária Mačeková

                     Magdaléna Povodová

                     Anna Vaculíková

Všetci zamestnanci, ktorí sa podieľajú na príprave stravy spĺňajú požiadavky na zdravotnú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Limbová 30, Žilina
    Limbová 30, 010 07 Žilina
  • +421415681671

Fotogaléria